Առաքում

Առաքումից առաջ բոլոր մարզասարքերը հուսալի կերպով փաթեթավորվում են, որպեսզի բացառվի մեխանիկական վնասվածքների (խազերի, քերձվածքների) առաջացում տեխափոխման ընթացքում:

Առաքումը իրականացվում է Հայաստանի ցանկացած քաղաք և գյուղ, ինչես նաև Ռուսաստանի Դաշնություն:
Մեր վարպետները կատարում են առաքումը ձեր կողմից նշված հասցեյով, ինչպես նաև ցանկության դեպքում՝ իրականացում են մարզասարքերի տեղադրումը:
Եթե դուք ինքնուրույն եք ցանկանում կազմակերպել մարզասարքերի տեղափողումը և տեղադրումը, ապա մենք կտրամադրենք ձեզ մարզասարքերի ճիշտ տեղադրման ուղեցույց: