Մարզահրապարակ N 6


857 000 AMD

Պահանջվող տարածքը ՝

Երկարությունը — 5 մետր

Լայնությունը — 5 մետր

Միաժամանակ կարող է մարզվել 6 մարդ

Մարզահրապակը ներառում է

  • 3 տուրնիկ,
  • 1 շվեդական պատ
  • 1 զուգաձողեր
  • 1 Պռեսի մարզասարք

* Գնի մեջ ներառված չեն հարկերը և տեղադրման արժեքը

Առաջարկում ենք