Մարզահրապարակ N 2


1 370 000 AMD

Պահանջվող տարածքը ՝

Երկարությունը — 7 մետր

Լայնությունը — 5 մետր

Միաժամանակ կարող է մարզվել 9 մարդ

Մարզահրապակը ներառում է

  • 5 տուրնիկ,
  • 1 շվեդական պատ
  • 2 զուգաձողեր
  • 1 պռեսի մարզասարք

* Գնի մեջ ներառված չեն հարկերը և տեղադրման արժեքը

Առաջարկում ենք