Մարզահրապարակ N1


857 000 AMD

*Առանց հարկերի
Գնի մեջ ներառված չէ տեղադրման արժեքը

Պահանջվող տարածքը ՝

Երկարությունը — 6 մետր

Լայնությունը — 5 մետր

Միաժամանակ կարող է մարզվել 7 մարդ

Մարզահրապակը ներառում է

  • 5 տուրնիկ,
  • 1 շվեդական պատ
  • 1 զուգաձողեր
Առաջարկում ենք